• ...“proprietær flymålinger og bakkemålinger av snøforhold” …

  • …”fondsportefølje”…

  • ..."proprietær kraftforvaltningsalgoritmer"...

  • ..."proprietær værregimemodell"...

  • …”proprietær vannstandsmålinger”...

  • ..."forbedret markedsetterretning"...

«En drøm blir til»

Lördag 20 maj 2017

«Nordic Power Fund og Europe Power Fund, kraftfond med investeringer i de europeiske kraftmarkeder. En mulighet til å redusere usikkerhet i finansmarkedet for europeiske private investorer i fond, med høy avkastning og lav risikostrategi, og med en etisk, grønn og bærekraftig profil. Jeg flyttet fra Oslo til Lillehammer for å følge drømmen. Vi solgte huset vårt, jeg sluttet i jobben min, kjøpte et billigere hus og stolte på min kjære kone for støtte til virksomheten var i drift.

Målet? Være "the missing link" mellom naturvitenskap og finansiell kraftforvaltning. Etter mange år med å forsøke å knytte værvarsler og teorier til forvaltning og tradingstrategier, ved bruk av ledende analyse- og tradingverktøyer, morgenmøter, utarbeide tradingstrategier med forvalterteam, seminarer og tilleggstjenester "fra vær til fortjeneste", innså jeg at den beste løsningen var den nordiske værregimemodellen og kraftforvaltningsalgoritmene (heretter «Modell eller Modellen»). Klimaendringer og høy satsing på fornybar energi (sol og vind) fører til at værets rolle i fastsetting av kraftpriser er blitt dominerende, og markedets kontinuerlige jakt på mer data og kunnskap gir muligheter for profitt. Derfor etablerte jeg TradeNRDpower AS.

Deretter tok jeg kontakt med to nøkkelpersoner med de rette ferdigheter, erfaringer og fokus på risikostyring, og begge er i dag medaksjonærer.

Kapital ble hentet inn for å kunne utvikle forretningskonsept og Modellen videre. Store drømmer, store mål og høy fortjeneste ble justert med realistiske planer, utviklingsprosjekter, fokus på risikostyring og bruk av smart teknologi og markedsføring.

Resultatet: TNRDP = (Algoritmer) + (Big data, A.I. og Machine Learnings) + (Smart Marketing) + (Private fondsinvestorer).

Strategien med grønne, bærekraftige aksjefond i en attraktiv fondsportefølje ble utarbeidet. Vekstmulighetene er betydelige.

Jeg som gründer jobber uten lønn fra Q2 2016 til vellykket finansiering er på plass. Selskapets Team går ned i lønn og sosiale goder for å være med på utviklingen av Selskapet. Dette viser vår tro og motivasjon og at fortjenesten kan ventes på til Selskapet er i en solid vekstfase. Men først må kapital som kan legge grunnlaget for etablering og markedsføring av fondene, innhentes. 30 millioner kroner er mye penger, men ikke sammenliknet med potensialet i Selskapet: høye årlige utbytter.

Til deg som leser prospektet: Takk for oppmerksomheten!

Håper vi sammen kan være med på en spennende «forretningsreise».

Hilsen Ivan Føre Svegaarden»