• ...“proprietær flymålinger og bakkemålinger av snøforhold” …

  • …”fondsportefølje”…

  • ..."proprietær kraftforvaltningsalgoritmer"...

  • ..."proprietær værregimemodell"...

  • …”proprietær vannstandsmålinger”...

  • ..."forbedret markedsetterretning"...

EXIT muligheter for investorer

Onsdag 4 oktober 2017

Oslo Børs Mercur Market

 

      -        Ordnet og transparent handel av selskapets aksjer

      -        Markedsovervåking/informasjonskanal/rapporteringer

      -        Markedsbasert verdsettelse av selskapet

      -        Kvalitetsstempel – dette kan ha betydning for å tiltrekke seg nye dyktige ansatte og kompetente styremedlemmer

      -        Skattemessig beregningsgrunnlag for investorers formuesskatt er selskapets balanseførte verdier, og ikke markedsverdien

Oppkjøpskandidat

 

      -        TNRDP utvikler fondsprodukter som vil skape økt konkurranse samt tiltrekke seg kapital fra andre konkurrerende fondsvirksomheter

      -        Dette gjør oss til en utmerket oppkjøpskandidat av konkurrerende virksomhet, bank eller investorselskaper

Betydelig årlig utbytter

 

      -        Se tidligere link for beregning av utbyttemuligheter

      -        http://tradenrdpower.no/news/liten-investering-gir-stort-utbyttepotensiale