• ...“proprietær flymålinger og bakkemålinger av snøforhold” …

  • …”fondsportefølje”…

  • ..."proprietær kraftforvaltningsalgoritmer"...

  • ..."proprietær værregimemodell"...

  • …”proprietær vannstandsmålinger”...

  • ..."forbedret markedsetterretning"...

Ny tegner på NOK 127 500

Onsdag 16 augusti 2017

Det er med glede å melde at ny privat investor, Mihaly Fekete, deltar i emisjonen. Selskapet er i dialog med flere potensielle investorer og vil publisere fortløpende.

 

Mvh Ivan Føre Svegaarden