• ...“proprietær flymålinger og bakkemålinger av snøforhold” …

  • …”fondsportefølje”…

  • ..."proprietær kraftforvaltningsalgoritmer"...

  • ..."proprietær værregimemodell"...

  • …”proprietær vannstandsmålinger”...

  • ..."forbedret markedsetterretning"...

Ny tegner på NOK 500 000

Måndag 14 augusti 2017

Tradisjonelt er et begrenset utvalg fond tilgjengelig for norske investorer og utvalget er styrt av bankenes egen inntjening. TradeNRDpower skaper et helt nytt produkt med Nordic Power Fund til alle kraftfondskunder, som er et solid investeringsalternativ med liten korrelasjon til aksjemarkedet. Jeg har virkelig tro på TRNDP som en lønnsom investering og tegner for ytterligere 500.000 NOK. Selskapet har gjort en grundig markeds- og konkurrentundersøkelse. Resultatet er et demonstrert behov for et slikt kraftfondsprodukten velprøvd forretningsmodell med en unik og proprietær værregimemodell for kraftforvaltning. Teamet bak har rett kompetanse, erfaring, nettverk, samt lidenskap og engasjement for å lykkes. Markedspotensialet er betydelig og komplementære Europeiske ekspansjonsmuligheter sikrer skalerbar vekst. SoMe markedsføringsstrategi og dyktige markedsføringspartnere muliggjør bred og kostnadseffektiv kundetilgang. Sist, men ikke minst så er det er lagt til grunn realistiske økonomiske prognoser og fondsproduktet gir god balanse mellom avkastning og risiko.

 Mvh Vegar Bøthun, styremedlem