• ...“proprietær flymålinger og bakkemålinger av snøforhold” …

  • …”fondsportefølje”…

  • ..."proprietær kraftforvaltningsalgoritmer"...

  • ..."proprietær værregimemodell"...

  • …”proprietær vannstandsmålinger”...

  • ..."forbedret markedsetterretning"...

Oppdatert info om finansiering

Torsdag 10 augusti 2017


Selskapet har opplevd stor interesse ved lansering av kapitalinnhentingen (Nasjonalt registreringsprospekt datert 26.05.2017), men de største finansielle aktører har gitt tilbakemeldinger som fører til at Selskapet har endret strategi for kapitalinnhentingen:

Ønske om en aksjeklasse og aktivt eierskap er tatt med, dermed kun A-Aksjer som utstedes i emisjonen

For at TNRDP skal kunne hurtigst mulig tilfredsstille investeringsmandater til store finansielle investoraktører som har vist interesse for konseptet er utviklingen delt opp i 2 Faser:    

   o   Fase 1: Rettet emisjon på 4.250 – 8.075 MNOK til utvikling og etablering av Selskapet, 1 år track record og 4-5 år med back trading («proof of concept») av fullskala Modell, feltmålinger og markedsføring og oppsett av Nordic Power Fund mot profesjonelle investorer

   o   Fase 2: Fortrinsrettet emisjon på ca MNOK 12 - 18 utføres i starten av 2019 etter «proof of concept» for videre forretningsutvikling, konsesjonssøknad og markedsføring mot privatmarkedet og investor relasjonsbygging (innskudd til Nordic Power Fund)

Alle private og profesjonelle investorer som har bestilt aksjer eller vist interesse vil bli tilbudt å delta i emisjonen i Fase 1. Det vil bli fortrinsrettet emisjon mot eiere i Fase 2, så er man med i Fase 1 er man sikret deltagelse i emisjonen for Fase 2. 

Det presiseres for investorer at Selskapet opprettholder vekstambisjonene og mål, men at det er kun kapitalinnhentingen som deles opp i 2 faser. Noen enkle forskyvinger i utviklingsfaser vil forekomme i henhold til opprinnelig plan som beskrevet i nasjonalt registeringsprospekt datert 25.05.2017.