• ...“proprietær flymålinger og bakkemålinger av snøforhold” …

  • …”fondsportefølje”…

  • ..."proprietær kraftforvaltningsalgoritmer"...

  • ..."proprietær værregimemodell"...

  • …”proprietær vannstandsmålinger”...

  • ..."forbedret markedsetterretning"...

Outsourcing: Back office and client account services

Tisdag 29 augusti 2017

TNRDP vil outsource alt innenfor back office og client account services. Med dette får selskapet en skalerbar utgift/inntekt relasjon som holder kostander lave, slik at TNRDP kan ha fullt fokus på forvaltningen. 

Flere større aktører innen forsikring, bank og fondsnæringen gjør samme steg da ny teknologi gjør skreddersydd out sourcing svært kostandeffektiv samtidig som man opprettholder nødvedig oversikt, rapporterings- og konsesjonskrav.

Selskapet er i dialog med forskjellige leverandører for å skreddersy et produkt for TNRDP's utvikling og vekstfaser.

Mvh. Ivan Føre Svegaarden