• ...“proprietær flymålinger og bakkemålinger av snøforhold” …

  • …”fondsportefølje”…

  • ..."proprietær kraftforvaltningsalgoritmer"...

  • ..."proprietær værregimemodell"...

  • …”proprietær vannstandsmålinger”...

  • ..."forbedret markedsetterretning"...

Outsourcing: Markedsføring - veien til suksess

Tisdag 29 augusti 2017

TNRDP ønsker å outsource all markedsføringsstrategi. Vi er i dialog med anerkjent og veletablerte selskaper med en profesjonell portefølje av kunder.

Erfaring med finansselskaper og finansmiljøer er vektlagt. For å lykkes med å nå ut med våre produkter må markedsføring starte fra første dag.   

Vi skal skreddersy en strategi som kobler kunder og selskapet emosjonelt og ikke bare finansielt opp mot blant annet klima, flom, ekstremvær, sparing, finans, feltmålinger (som beskrevet i prospektet). 

 

Markedsanalyser viser at mange fondsselskaper sliter med å skille seg ut i mengden av spareprodukter selv om produktene er bra og leverer bra resultater. Dette hemmer vekst. TNRDP vil presentere unike fond og spareopplevelser som ingen andre fond tilbyr.

 

TNRDP vil også være en het oppkjøpskandidat/samarbeidspartner da det vil utvikle et "trekkplaster" av unike kraftfond som kan være inngangen til andre spareprodukter (som aksjefond, strømregning og fondssparing på samme "regning"- "spare på strømmen").

 

Spesielt dette er noe av feedbacken vi har fått fra andre fondsselskaper og med kommunikasjon med relevante personer i markedet.

 

Mvh. Ivan Føre Svegaarden