• ...“proprietær flymålinger og bakkemålinger av snøforhold” …

  • …”fondsportefølje”…

  • ..."proprietær kraftforvaltningsalgoritmer"...

  • ..."proprietær værregimemodell"...

  • …”proprietær vannstandsmålinger”...

  • ..."forbedret markedsetterretning"...

Snømålinger, er det hele løsningen?

Tisdag 30 maj 2017

Mye hyggelig omtaler i medier om selskapets planlagte snømålinger. Men, bildet er nok forenklet beskrevet. Snømålinger er viktig, men kan ikke alene skape gevinsten vi skal oppnå. 

Det nordiske kraftmarkedet er komplekst. For å ta nytte av snømålinger må man integrere disse inn i værregimemodellen og kraftforvaltningsalgoritmene, dvs inn i markedsmodeller som bergener de komplekse forholdene i kraftmarkedet. Dette er beskrevet i mer detalj i Prospektet.  

 

Nedenfor er en forenklet oppsummering og beskrivelse av effekten av selskapets måledata og Modell; «Coca-Cola-oppskriften»: 

-        tilføre nødvendig spisskompetanse og nødvendige verktøy innen meteorologi og hydrologi direkte i forvaltningsprosessen

-       tilføre høy kompetanse og erfaring om det nordiske kraftmarkedet

-       ha kjennskap og forståelse av begrensninger i anerkjente analyse- og tradingverktøy

-        integrerte kvantitative fag- og værstrategier uten subjektive tolkninger i markedsanalysen og risikostyringen med særlig blikk på blant annet værregimers varighet og styrke, sannsynlighet for brå endringer og småskala variasjoner i dominerende værtrender og samspillet med andre fundamentale prisdrivere

-        etablere mindre komplekse og hurtigere handelsbeslutningsprosesser som er uavhengige av person og fagområde

-        korte ned tidsbruken og forenkle analyseprosessen når uforutsette værendringer forekommer, som ikke er i trå med fundamentale markedsanalysen

-       tilføye detaljkunnskap om reguleringsforhold i store vassdrag som har mye å si for systemprisen

-       utføre egne snømålinger med fly og droner samt parallelle bakkemålinger for å fastslå snømengde i vassdragsområder som er avgjørende for systemprisutviklingen

-       utføre vannstandsmålinger i vannmagasiner i store vassdrag som er avgjørende for systemprisutviklingen

-    I de tilfellene der  selskapet ikke lykkes med å forutsi systemprisutvikling, vil selskapets kvantitative trading-algoritme svært sannsynlig fange opp prisdrivere Selskapet har vektlagt feil eller feiltolket, slik at man hurtig og effektivt kan reposisjonere seg for å unngå videre tap