• ...“proprietær flymålinger og bakkemålinger av snøforhold” …

  • …”fondsportefølje”…

  • ..."proprietær kraftforvaltningsalgoritmer"...

  • ..."proprietær værregimemodell"...

  • …”proprietær vannstandsmålinger”...

  • ..."forbedret markedsetterretning"...

TNRDP får tilbud om forskjellige investeringsmuligheter

Onsdag 27 september 2017

Hei,

TNRDP opplever fortsatt meget stor interesse og får stadig nye investorer. Vi er i dialog med flere nye og tidligere interessenter. Basert på tilbakemeldinger fra markedet ser selskapet på hovedsakelig to forskjellige investorløsninger.

1.     Fullføring av pågående emisjon, utførelse av fase 1 for så videre samarbeid med interessenter (profesjonelle investorer) for fase 2. Dette for å synligjøre verdien til TNRDP samt ha muligheter for å vurdere alle mulige investorløsninger. Denne løsningen er en lukrativ løsning for investorer som deltar i fase 1 og gir mulighet for tidlig positiv exit

2.     Selskapet har mottatt informasjon om mulig samarbeid med et fåtall selekterte investorer. Hva dette innebærer kan selskapet ikke svare på ved dette stadiet, men dette ekskluderer alle interessenter og bestillere av aksjer i pågående emisjon

Selskapet evaluerer fortløpende ulike investeringsmuligheter og vil oppdatere markedet løpende.

Mvh. Ivan Føre Svegaarden