• ...“proprietær flymålinger og bakkemålinger av snøforhold” …

  • …”fondsportefølje”…

  • ..."proprietær kraftforvaltningsalgoritmer"...

  • ..."proprietær værregimemodell"...

  • …”proprietær vannstandsmålinger”...

  • ..."forbedret markedsetterretning"...

TNRDP ønsker Bernt Bjørnsgaard velkommen som samarbeidspartner

Torsdag 17 augusti 2017

Bernt Bjørnsgaard vil bistå TNRDP under feltmålinger, innsamling og analyse av data (GIS). Dette gjelder utarbeidelse av geografiske informasjonssystemer som brukes til å registrere, modellere, lagre, hente, manipulere, analysere og presentere geografisk snødata (fly og bakkemålinger) slik at dataene kan omformes enkelt og med lav usikkerhet til energidata (HBV).

Bernt har rett erfaring og kompetanse med oppstartsbedrifter, prosjektstyring, feltmålinger, kartdata og GIS (Geografisk Informasjonssystem). Sammen vil vi videreutvikle og løfte TNRDP opp og fram!

Mvh Ivan Føre Svegaarden

https://www.linkedin.com/in/berntbjornsgaard/