• ...“proprietær flymålinger og bakkemålinger av snøforhold” …

  • …”fondsportefølje”…

  • ..."proprietær kraftforvaltningsalgoritmer"...

  • ..."proprietær værregimemodell"...

  • …”proprietær vannstandsmålinger”...

  • ..."forbedret markedsetterretning"...

Utsettelse av emisjonen

Fredag 30 juni 2017

Kjære lesere,

det er med stor fortvilelse jeg må meddele at emisjonen datert 26.05.2017 må utsettes. Selskapet har mottatt mye positiv tilbakemeldinger og flere bestillere (tegnere) av aksjer. På vegne av TNRDP takker jeg for oppmerksomheten og tiden dere har brukt på oss!

Det presiseres som beskrevet i prospektet at ingen Bestillere av aksjer i emisjonen (investorer) har noen forpliktelser eller pålegges noen økonomiske utgifter relatert til emisjonen. Styret har fastsatt at emisjonen beskrevet i nasjonalt registreringsprospekt datert 26.05.2017 ikke lenger er gjeldene.

Dette skyldes at Risk Manager, som opprinnelig skulle stå åpent med navn og bilde, ikke kan oppfylle sin rolle som rådgiver, utvikler og eier i selskapet pga oppdukkende restriksjoner på nåværende arbeidsplass. Selskapet var ikke informert om slike restriksjoner ved inngåelse av samarbeid med Risk manager. I selskapets nåværende fase er team meget viktig og ikke bare konseptet/modeller.

Som beskrevet i prospektet er innholdet i prospektet juridisk bindende og ved store endringer må selskapets styre vurdere videre utvikling. I den forbindelsen bortfaller alle forpliktelser for bestillere av aksjer (bestillingsblanketten er dermed ikke gyldig).

Selskapet ser nå etter en erstatter som kan ta over rollen som Risk manager/forvalter.

Basert på dette og på tilbakemeldinger fra større investeringsselskaper jobber selskapet med en ny finansieringsplan hvor selskapets utvikling deles opp i 2 faser med kun utsteding av A-aksjer med styringsrett. Dette for å vise «proof of concept» samt tilfredsstille investeringsmandatet til de fleste investorer i markedet.

Selskapet vil gi informasjon innen relativ kort tid på utviklingen videre.

Vennlig hilsen

Ivan Føre Svegaarden

Daglig leder og styreleder