TNRDP skal tilby kraftfond til alle fondskunder i Europa

Nordic Power Fund vil være det første fondet som Selskapet skal tilby det Europeiske fondsmarkedet. Med en grønn, bærekraftig og etisk investeringsprofil med lav korrelasjon med aksjemarkedet vil Selskapet tilby et attraktiv og lukrativt spareprodukt. SoMe markedsføringsstrategi muliggjør bred og kosteffektiv distribusjon i hele Europa, som vil gi oss kunder både innenfor proffe og private kundesegmentene.  

Selskapet sitter på nødvendig kompetanse, verktøy, nettverk og samarbeid med ledene analyseselskapet innenfor det Nordiske kraftmarkedet for utvikling og lansering av Nordic Power Fund. Erfaringer og kompetanse som utvikles ved drift av Nordic Power Fund vil legge grunnlaget for videre lønnsom stegvis vekst. Ved videre vekst inn i de Europeiske kraftmarkedene skal nøkkelpersoner med rett kompetanse, erfaring og nettverk ansettes. Selskapet har kartlagt gode kandidater og har løpene kontakt med flere kvalifiserte nøkkelpersoner.