«Snøskutere skal gjøre susen»Link 

Snømengde i fjellene er en meget viktig prisdriver for kraftprisen. De områdene Selskapet skal utføre egne målinger på først, er områder i Norden med få offentlige målepunkter og høy andel vannkraftproduksjon. Hit skal selskapet på feltmåling, på jakt etter data som ingen andre har. Selskapet skal bygge opp en database som kan brukes til kalibrering av modeller samt satellitter. Nytten av det er at man trenger mindre data i andre relevante områder, men likevel kan estimere snøforhold med relativ lav usikkerhet. 

Formålet med målingene er flersidig:

-        I noen år er målinger nødvendig da unormale vindforhold fører til at HBV-modeller som aktører og lendende analysebyråer bruker til å analysere snøforholdene, ikke er kalibrert riktig. Et eksempel er sommeren 2015 med rekordmye snø i svenske fjellområder som følge av unormale værregimer igjennom vinteren. Ved åpning av turistsesongen ringte selskapets gründer kontakter i sitt nettverk og fikk rapporter om ekstreme snøforhold for årstiden. Snøsmeltingen utover sommeren i kombinasjon med vind og regn kom svært overraskende på markedet og førte til uventede og rekordlave priser. I enkelte år vil dataene altså være svært mye verdt

-        Ved å bygge opp en database med relativ høy sikkerhet kan man bruke dataene fra et stort område til å kalibrere hydrologiske modeller samt satellittmålinger. Slike modeller kan da beregne snøforhold og snøsmelting i andre områder i Norden med økt sikkerhet. Kalibrerte satellitter kan også brukes til mer nøyaktig analyse av snøforhold hvor feltmålinger kan være mer krevende, som i sentral-Europa eller andre steder i verden

  -        Feltturer skal også brukes til markedsføring mot fondskunder for å skape økt interesse og oppmerksomhet rundt selskapets fondsprodukter