Med rett erfaring, kunnskap og vilje

 • Ivan Føre Svegaarden - gründer

  Mobile: 92846276
  E-mail: ivan.fsvegaarden@tradenrdpower.no

  Svegaarden vil fungere som konsesjonsbelagt forvalter for nordisk kraftmarked og er ansvarlig for blant annet feltmåling og fagområdene meteorologi, hydrologi og oseanografi og klimascenarioer. Han har spesialisert seg på integrering av naturvitenskapelige fag i smarte person- og faguavhengige finansielle beslutningsalgoritmer og er grunnlegger av værregimemodellen og kraftforvaltningsalgoritmene som skal tas i bruk av Selskapet. Spesialiteter er energimeteorologi og hydrologi, produksjonsoptimalisering og strategier innen vannkraft, samt krafthandel og -forvaltning, analyse av det nordiske kraftmarkedet, og klimascenarioer og fremtidens kraftmarked. Andre profesjonaliteter er numerisk dataanalyse, big data, vitenskapelig forskning, fly og bakke- og fjernmålinger. Svegaarden har en doktorgrad (P.hD) og er cand.scient. i meteorologi med etterutdanning i produksjonsplanlegging, vannkraft og hydrologi fra NTNU. Han har også bakgrunn fra forsvarets befalsskole samt tjenestegjort i en av forsvarets spesialavdelinger og i internasjonale operasjoner.

  Visit hompage

 • Vegar Bøthun - styremedlem

  Mobile: 40039910
  E-mail: vegar.bothun@tradenrdpower.no

  I tillegg til å bli daglig leder vil han også være ansvarlig for markedsføring og teknologiutvikling, herunder big data-analyse, A.I. og Bøthun vil bidra med bred konsulent- og linjeerfaring fra IT, outsourcing, energi, retail, shipping, logistikk og transport, telekommunikasjon og bank og forsikring. Han er et erfarent styremedlem fra både nyetableringer og selskaper. Han har en Master of Science in Business Administration and Computer Science fra Handelshøyskolen i Århus i Danmark og har spesialisert seg på forretningsutvikling, innovasjons- og endringsledelse og gevinstrealisering gjennom digitalisering.

  Visit hompage

 • Torgeir Svae - finansrådgiver

  TradeNRDpower har gleden av å melde at Torgeir Svae er investor i TNRDP og vil bistå selskapet i forretningsutvikling og etablering av fondene. Spesielt hans lange erfaring fra finansmiljøet, fondsdrift og som suksessfull forvalter ses på som svært positivt for oss.

  Samarbeidet er inngått via Skåppå Kunnskapspark og Rørosregionen Næringshage AS.

  Med dette er TNRDP betydelig styrket og klar for videre utvikling og vekst.

  Visit hompage

 • Bernt Bjørnsgaard - samarbeidspartner

  Bernt Bjørnsgaard vil bistå TNRDP under feltmålinger, innsamling og analyse av data (GIS). Dette gjelder utarbeidelse av geografiske informasjonssystemer som brukes til å registrere, modellere, lagre, hente, manipulere, analysere og presentere geografisk snødata (fly og bakkemålinger) slik at dataene kan omformes enkelt og med lav usikkerhet til energidata (HBV).

  Bernt har rett erfaring og kompetanse med oppstartsbedrifter, prosjektstyring, feltmålinger, kartdata og GIS (Geografisk Informasjonssystem). Sammen vil vi videreutvikle og løfte TNRDP opp og fram!

  Visit hompage

 • ANTI - markedsføringspartner

  Contact person: Kjetil Wold

  ANTI er et ledende kommunikasjonsbyrå som tilbyr et bredt spekter av tjenester innen strategi, design, kommunikasjon og innholdsproduksjon. ANTI jobber aktivt med mange anerkjente varemerker (blant annet DNB, Telenor, Nike, Pernod Ricard, Zlatan Ibrahimovic). Sammen skal vi skreddersy en strategi som kobler kunder og selskapet emosjonelt og ikke bare finansielt opp mot blant annet temaer som klima, ekstremvær og finans. ANTI’s meget profesjonelle fremførelse og unike kompetanse vil være med å fremme TNRDP som et solid og anerkjent selskap.

  Visit hompage