Med rett erfaring, kunnskap og vilje

 • Vegar Bøthun - styremedlem

  Mobile: 40039910
  E-mail: vegar.bothun@tradenrdpower.no

  I tillegg til å bli daglig leder vil han også være ansvarlig for markedsføring og teknologiutvikling, herunder big data-analyse, A.I. og Bøthun vil bidra med bred konsulent- og linjeerfaring fra IT, outsourcing, energi, retail, shipping, logistikk og transport, telekommunikasjon og bank og forsikring. Han er et erfarent styremedlem fra både nyetableringer og selskaper. Han har en Master of Science in Business Administration and Computer Science fra Handelshøyskolen i Århus i Danmark og har spesialisert seg på forretningsutvikling, innovasjons- og endringsledelse og gevinstrealisering gjennom digitalisering.

  Visit hompage

 • Ivan Føre Svegaarden - Gründer

  Mobile: 92846276
  E-mail: ivan.fsvegaarden@tradenrdpower.no

  Svegaarden vil fungere som konsesjonsbelagt forvalter for nordisk kraftmarked og er ansvarlig for blant annet feltmåling og fagområdene meteorologi, hydrologi og oseanografi og klimascenarioer. Han har spesialisert seg på integrering av naturvitenskapelige fag i smarte person- og faguavhengige finansielle beslutningsalgoritmer og er grunnlegger av værregimemodellen og kraftforvaltningsalgoritmene som skal tas i bruk av Selskapet. Spesialiteter er energimeteorologi og hydrologi, produksjonsoptimalisering og strategier innen vannkraft, samt krafthandel og -forvaltning, analyse av det nordiske kraftmarkedet, og klimascenarioer og fremtidens kraftmarked. Andre profesjonaliteter er numerisk dataanalyse, big data, vitenskapelig forskning, fly og bakke- og fjernmålinger. Svegaarden har en doktorgrad og er cand.scient. i meteorologi med etterutdanning i produksjonsplanlegging, vannkraft og hydrologi fra NTNU.

  Visit hompage